Splošni pogoji

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.1. Obstoječi dokument predstavlja splošne pogoje in pogoje uporabe virtualne platforme za prodajo izdelkov na spletni strani si.bfashion.com in njenih poddomenah, katere urejajo pravila uporabe, vključno s sklepanjem pogodb za nakupovanje in prodajo v tej elektronski trgovini. S kreiranjem naročil na spletni strani www.bfashion.com kupec izjavlja, da je seznanjeni in se strinja s tukaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja.

1.2. Ti splošni pogoji so v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ter drugimi veljavnimi zakoni Republike Slovenije. Dne 09.01.2016 je začela delovati elektronska platforma za spletne rešitev potrošniških sporov. Več o platformi lahko najdete na tej povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

 

2. OPREDELITVE

 

2.1. Prodajalec- Bfashion ali vsak partner Bfashion.

2.2. Kupec/ Uporabnik- vsaka fizična ali pravna oseba ali drug pravni subjekt, ki uporablja spletno stran Prodajalec na kakršenkoli način, ne samo z ogledom, ampak tudi z izvajanjem naročil, nakupovanjem, vračilom blaga in drugim.

2.3. Spletna stran- virtualna platforma za prodajo blaga na domeni si.bfashion.com in njenih poddomenah.

2.4. Uporabniški račun- razdelek spletne strani, sestavljen iz elektronskega naslova in gesla, ki omogoča kupcu oddati naročilo, in vsebuje informacije o le-temu.

2.5. Priljubljeni- del uporabniškega računa, ki omogoča kupcu ustvariti svoj seznam najljubših izdelkov.

2.6. Naročilo- elektronski dokument, ki predstavlja obliko komuniciranja med kupcem in prodajalcem in kjer kupec na spletni strani izraža svojo namero za nakup blaga in storitev na spletni strani.

2.7. Izdelki in storitve- vsak predmet pogodbe o nakupu ali prodaje na spletni strani.

2.8. Promocije- vsaka oblika komercialnih sporočil, namenjena oglaševanju določenega blaga in/ali storitve, ki se ponujajo v omejenih količinah, razen če s strani prodajalca v promocijskem materialu ni drugače navedeno, da gre za določen čas.

2.9. Pogodba- je dokument med prodajalcem in kupcem o nakupu in prodaji blaga ali storitve, sklenjena na daljavo preko te spletne trgovine.

2.10. Vsebina

- vse informacije na spletni strani, ki so dostopne na spletu preko uporabe naprave, povezane z internetom,

- informacije, namenjene kupcu, vezane na blago in/ali storitve in/ali tarife s strani tretjih oseb, s katerimi je prodajalec sklenil pogodbo o partnerstvu,

- podatki o prodajalcu ali drugi podatki v zvezi z njim.

2.11. Spletne novice (Newsletter)- sredstvo za periodična obvestila s strani prodajalca o izdelkih in storitvah ter promocijah, poslane preko elektronske pošte ali sms sporočila, pri čemer prodajalec ne nosi odgovornosti za podatke, ki jih novice vsebujejo.

2.12. Vračilo denarja- postopek vračanja denarja kupcu s strani Prodajalec v primeru prenehanja ali nezmožnosti, da izpolni pogodbo o nakupu ali prodaji na spletni strani, izključno z bančnim nakazilom.

2.13. Specifikacija- vse podrobnosti in/ali opis izdelkov in storitev, tako kot jih je posredoval proizvajalec.

2.14. Ocena – metoda merjenja zadovoljstava kupca glede določenega izdelka. Na lestvici od 1 do 5 izražena ocena, pri čemer velja, da je 1 najnižja in 5 najvišja ocena. Ocena zadovoljstva za izdelek ali storitev, ki jo poda kupec, bo vedno napisana poleg pregleda izdelka/storitve.

 

3. REKLAMA

 

3.1. Prodajalec spletne novice, ki vsebuje informacije o popustih in promocijah, se lahko pošiljajo tudi s strani Prodajalec partnerjev.

3.2. Z registracijo v spletni trgovini si kupec ustvari profil, odda naročilo in sprejme splošne pogoje, s čimer potrjuje, da se strinja s sprejemanjem spletnih novic/obvestil s strani podjetja Prodajalec na svoj elektronski naslov in mobilni telefon, kot tudi SMS sporočil o izvedenih naročilih in potrditvi o spremembi njegovih osebnih podatkov.

3.3. Kupec se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja novic in/ali obvestil na svoj elektronski naslov preko telefona: +38682880333 ali  preko posebne spletne povezave za odjavo s klikom na gumb ODJAVA, ki ga vsebujejo vsake spletne novice.

3.4. V primeru, da se je kupec odjavil od prejemanja spletnih novic in nato naroči izdelek preko naše spletne trgovine, pomeni, da se ponovno strinja s prejemanjem spletnih novic in/ali obvestil.

3.5. Odjava od prejemanja spletnih novic ne pomeni avtomatskega preklica soglasja za sklenitev pogodbe.

3.6. Z oddajo svojih podatkov prodajalcu (vključno z elektronskim naslov in s telefonom) daje kupec soglasje, da je lahko kontaktiran s strani Prodajalec ali tretjih oseb, ki so partnerji spletne trgovine, kot so ponudniki marketinških storitev, državne, občinske in nevladne organizacije, podjetja s področja zavarovalništva, če je to predpisano s posebnimi zakoni, kot tudi druga podjetja, s katerimi Prodajalec lahko razvije skupne programe za ponudbo blaga in/ali storitev na trgu, in drugo.

3.7. Prodajalec si pridržuje pravico do izbire komu pošiljati spletne novice in/ali obvestila, kot tudi do odjave določenega prejemnika novic iz svoje baze, ki so se že strinjali s prejemanjem.

3.8. Kupec je odgovoren za varovanje zaupnosti svojega gesla in uporabniškega računa in je v celoti odgovoren za vse dejavnosti, povezane z njegovim uporabniškim računom in geslom. Prodajalec priporoča odjavo iz uporabniškega računa ob koncu vsake seje s pritiskom na gumb "Odjava".

 

4. NAROČILO

 

4.1. Za oddajo naročila v spletni trgovini mora uporabnik (mora) navesti:

- veljaven elektronski naslov,

- pravilno izpolnjen naslov za dostavo blaga in

- pravilno izpolnjene osebne podatke (ime in priimek, telefonska številka).

4.2. Kupec se pri naročanju zavezuje in odgovarja za točnost in resničnost vnesenih podatkov.

4.3. Vsak proizvod, dodan v košarico, je na voljo za nakup v okviru razpoložljivih količin. Dodajanje izdelkov v košarico, če naročilo ni končano, ne pomeni potrditve naročila ali avtomatske rezervacije dodanega. Naročilo se aktivira oziroma se pošlje zahtevek spletni strani s klikom na gumb "kupi" po pregledu popolnosti podatkov v določenem vrstnem redu (naročeni izdelki, datum in naslov za dostavo).

4.4. Po uspešno oddanem naročilu kupec  prejme potrditev naročila na elektronski naslov, ki ga je navedel (Prodajalec ne nosi odgovornosti, če kupec ni prejel potrditvenega sporočila). V potrditvenem elektronskem sporočilu so navedeni naročeni izdelki, številka naročila ter datum in ura le-tega. Potrditev po telefonu se izvaja le v primeru, ko potrebujemo dodatne informacije ali pojasnila v zvezi z naročilom.

4.5. Z oddajo naročila kupec pooblašča prodajalca, da stopi v stik z njim na katerikoli način, kadar je to potrebno v zvezi z naročilom ali s pogodbo.

4.6. Prodajalec ima pravico, da zavrne izvršitev naročila kupca (preklic naročila), pri čemer je obvezan do uradnega obvestila. Pri prenehanju tega sporazuma nobena stran ne nosi odgovornosti ali obveznosti do druge, niti nima kupec pravice zahtevati odškodnine v primerih:

- kadar pri izvajanju denarne transakcije ne pride do prejema denarnih sredstev na račun prodajalca v spletnem plačilu in

- kadar so informacije o naročilu nepopolne in/ali netočne.

4.7. Če kupec želi prekinitev pogodbe v roku za odpoved, ki je določen s strani prodajalca, je le-ta dolžan vrniti predhodno plačan znesek v roku štirinajstih (14) dni od dneva prejema obvestila kupca, da prekine pogodbo. Znesek se poravna sledeče:

- Pri plačilu z debetno ali s kreditno kartico - nakazilo se izvrši na kartico, s katero je bilo naročilo plačano.

- Pri plačilu po povzetju (z gotovino) - nakazilo se izvrši na IBAN, ki ga je kupec naknadno predložil.

4.8. V primeru odpovedi ima prodajalec pravico odložiti vračilo zneska do prejema blaga.

4.9. Kupec imajo pravico do vrnitve blaga v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov le, če je ohranjen prvotni videz proizvoda (blago nima vonja, ni umazano, raztrgano, popraskano, nošeno, prano, zlikano) in sta ohranjeni originalna embalaža in etiketa.

4.10. V primeru, da prodajalec naročenih in vnaprej plačanih izdelkov ali storitev ne more zagotoviti, o tem obvesti kupca in vrne že plačan znesek na njegov račun v roku 7 (sedem) dni od dneva, ko je kupca seznanil s prekinitvijo pogodbe ali ko je kupec sam izrazil željo za preklic.

4.11. Uporabnik lahko prekliče naročilo, pri čemer ni  potrebno navesti razloga.

4.12. Naročilo se lahko prekliče po telefonu ali po elektronski pošti, ki je navedena na spletni strani: https://si.bfashion.com. Za uspešen preklic naročila mora kupec podati:

- ime in priimek, s katerima je registriran na spletni strani in

- uporabniško ime ter številko in ceno naročila.


5. PLAČILO

 

5.1. Plačilo naročenega blaga je mogoče opraviti na tri spodaj navedene načine ali v kombinaciji z drugimi načini plačila, kjer se zahtevan znesek ne spreminja, ne glede na izbrano plačilno metodo, pri obdelavi plačila pa ne nastanejo dodatni stroški.

- Plačilo po povzetju – z gotovino kurirju ob dostavi.

- S kreditno ali z debetno kartico.

- Z uporabo virtualne denarnice.

5.2. Za vsak naročen izdelek mora kupec plačati ceno, ki je objavljena na spletni strani v času naročanja. Cena vsakega izdelka se lahko sproti spreminja.

 

6. DOSTAVA NAROČENIH IZDELKOV

 

6.1. Dostava je možna le za uspešno oddana naročila. Po pakiranju naročenega blaga bo kupec po elektronski pošti obveščen, da je njegovo naročilo predano kurirju v dostavo do navedenega naslova.

6.2. Cena dostave izdelkov, ki jih ponuja Prodajalec, je objavljena v Pogojih dostave za vsako poddomeno. Pogoji in cena dostave izdelkov z Prodajalec so objavljeni na spletni strani zraven vsakega izdelka v poglavju "Dostava in plačilo".

6.3. Dostave naročenega blaga se ne izvaja ob nedeljah in praznikih.

- Redna dostava - v 5-10 delovnih dneh po potrditvi naročila našim zaposlenim preko elektronske pošte ali telefona (za izdelke na zalogi).

- Izredna dostava - v 30 dneh po potrditvi naročila našim zaposlenim preko elektronske pošte ali telefona (za izdelke, ki so naknadno naročeni pri naših partnerjih).

6.4. Prodajalec za dostavo uporablja storitve kurirske službe DPD. Čas dostave je med 09.00 in 17.00 uro.

6.5. Naročilo se dostavi na naslov, ki ga navede kupec (ne glede na to, ali gre za domači ali službeni naslov).

6.6. Vsaka pošiljka je zavarovana s strani prodajalca.

6.7. V primeru, da uporabnik ne zagotovi dostopa in pogojev za dostavo blaga na posredovani naslov v navedenem roku, je prodajalec oproščen obveznosti dobave izdelka.

 

7. VIRTUALNA DENARNICA

 

7.1. Vsak registriran kupec ima virtualno denarnico, ki se samodejno ustvari. Kupec lahko kadarkoli preveri stanje in promet v svoji virtualni denarnici.

7.2. V virtualni denarnici je naložen virtualni denar, ki se uporabljajo za nakup izdelkov s spletne strani.

7.3. V virtualno denarnico se lahko naloži denar v naslednjih primerih:

- po vrnitvi blaga,

- po prejetju bonusa v času akcije (denarja iz virtualne denarnice ni mogoče izplačati v primeru, da je znesek naložen kot bonus).

 

8. GARANCIJA

 

8.1. Prodajalec za vse izdelke, ki jih ponuja na spletni strani, zagotavlja skladnost s pogodbo v skladu z državo, v kateri deluje, kot tudi z zakonodajno in regulativno politiko vsakega proizvajalca ali pooblaščenega distributerja. Izjema so nekatere kategorije, kjer garancije zaradi njihove narave ni mogoče zagotoviti (kozmetika, itd).

8.2. V zvezi s prodajo in z dobavo izdelkov proizvajalcev prek elektronske platforme za trgovanje www.bfashion.com mora kupec za vsako dobavo blaga, ki ima garancijo, prejeti garancijski list z vsemi podrobnostmi o storitvi, ki zagotavlja popravilo izdelka v garancijskem roku. Samo proizvajalci Prodajaleca so odgovorni za zakonodajno dokumentacijo kupljenega blaga, kakor tudi za opravljanje garancijskega servisa.

8.3. V kolikor kupec v roku največ 48 (oseminštirideset) ur po prejemu blaga o manjkajoči garancijski dokumentaciji (za blago, kjer je garancijski list potreben) ne obvesti Prodajalec na naslov slovenia@bfashion.com, se s strani prodajalca šteje, da je kupec garancijsko zavarovan.

 

9. ODSTOP OD POGODBE/ REKLAMACIJA

 

9.1. Kupec ima pravico reklamirati ali vrniti kupljeni izdelek iz spletne trgovine v roku 14 (štirinajst) dni od prejema blaga.

9.2. Od pogodbe se lahko odstopi tudi ob dostavi naročila v primeru zamude in primerih, ki niso del krivde kupca in so posledica višje sile.

9.3. Pri prenehanju pogodbe je kupec dolžan vrniti kupljeno blago v nepoškodovanem stanju v originalni embalaži z nalepkami.

9.4. Pri prekinitvi pogodbe se v primeru, da je kupec že plačal blago, povrne celotna kupnina za vrnjeno blago na naveden bančni račun ali v virtualno denarnico v roku 14 dni od vrnitve blaga. V primeru plačila z debetno ali s kreditno kartico se znesek plačila vrne na kartico, s katero je bilo naročilo plačano. Dokler kupec ne vrne blaga, vračilo kupnine ni mogoče. V primeru, da blago v roku po 1. točki 9. (devetega) člena ni vrnjeno, se prenehanje pogodbe ne izvede.

9.5. Pravice do prekinitve pogodbe v primerih, ko je blago plačano, se ne da uveljavljati  za kopalke, spodnje perilo, nogavice, nakit in ure.

9.6. Reklamacija se uveljavlja, kadar kupljeno blago ne ustreza dogovoru med pogodbenima strankama. Neskladnost v zvezi z dogovorom med strankama se lahko izraža v:

- proizvodnih napakah blaga,

- ugotovljenih manjkajočih delih blaga,

- pošiljanju napačnega blaga, različnega od naročenega,

- neskladju z navedeno velikostjo in/ali barvo v blagu in

- poškodbah blaga med prevozom.

9.7. Zahtevek za reklamacijo se lahko vloži podjetju na že naveden elektronski naslov (slovenia@bfashion.com), pri čimer mora kupec vrniti blago v roku 14 (štirinajst) dni od dneva prejetja.

9.8. Pri reklamaciji se kupec lahko odloči za zamenjavo določenega izdelka za enak izdelek brez napak ali za izdelek drugačne velikosti ali barve, lahko se tudi odloči za vračilo kupnine.  Svetovalec  spletne trgovine lahko ponudi zamenjavo za popolnoma nov izdelek z isto ceno, oziroma mora kupec doplačati, če je cena zamenjave višja. Svetovalec lahko ponudi tudi dva izdelka za isto ceno. Kupec je upravičen do povrnitve razlike, če je cena novega izdelka nižja od cene, ki jo je že plačal.

9.9. Vračilo blaga pri reklamaciji, razen v primerih proizvodne napake ali poškodbe med prevozom, se izvaja pod naslednjimi pogoji:

- nepoškodovano stanje blaga (blago nima vonja, ni umazano, raztrgano, popraskano, nošeno, prano, zlikano),

- ni škode, ki nastane zaradi nepravilne uporabe,

- ohranjeni sta originalna embalaža in etiketa.

9.10. Vračilo blaga, v primeru odstopa od pogodbe ali reklamacije, se izvede na način in na naslov, ki sta navedena na računu, ki ga je kupec prejel ob naročilu.

9.11. Pri zamenjavi blaga kupec sam krije stroške pošiljanja v obe smeri, razen v primeru, da je do zamenjave prišlo zaradi napake spletne trgovine. V kolikor želi kupec zamenjati ali vrniti izdelek, lahko to stori preko katere koli navadne ali hitre pošte. V primeru, da v kraju prebivališča kupca ni poslovalnice oz. paketne trgovine kurirske službe DPD, se uporabnik o podrobnostih v zvezi z vračilom blaga obrne na prodajalca na tel.: +38682880333.

 

10. ODGOVORNOST


10.1. Odgovornost za napake na izdelkih, za izpolnitev pogodbe o prodaji na daljavo, kot tudi za vračilo kupnine, nosi proizvajalec. Le-ta se zavezuje posredovati kupcu informacije v tiskani obliki skupaj s pošiljko, s čimer bi pomagal kupcu pri uveljavljanju njegovih pravic.

10.2. Prodajalec ne nosi nobene odgovornosti do tretje osebe v primeru, da ta oseba meni, da informacija, objavljena na spletni strani trgovine, krši avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine.

 

11. SPLOŠNI POGOJI

 

11.1.Zgodi se, da so opisi izdelkov včasih nepopolni zaradi omejenega prostora in posredniške narave podatkov.

11.2. Vsi izdelki, vključno s tistimi za promocijo ali s popusti, so naprodaj do razprodaje zalog, tudi če ni izrecno navedeno na spletni strani.

11.3. Splošni pogoji Prodajalec so zavezujoči za vse uporabnike te strani.

11.4. Kakršnakoli uporaba te strani pomeni: (a) pozorno preberite pogoje in (b) sporazum o brezpogojnem spoštovanju.

11.5. Pravila in pogoji se lahko kadarkoli spremenijo s strani Prodajalec in se objavijo na spletni strani. Spremembe začnejo veljati takoj in so zavezujoče za vse uporabnike / kupce.

11.6. Prodajalec ima pravico do spreminjanja splošnih pogojev po lastni presoji ali pravnih predpisih. Spremembe se lahko nanašajo na že dostavljena in potrjena naročila.

11.7. V primeru spreminjanja splošnih pogojev bo Prodajalec uporabnike obvestil z objavo sprememb na spletni strani. V tem primeru je kupec dolžan, da se pozanima o morebitnih spremembah splošnih pogojev vsakič, ko uporablja spletno stran.

11.8. Če je katerakoli določba teh pogojev neveljavna ali iz kakršnegakoli razloga neizvršljiva, to ne pomeni neveljavnosti ali neizvršljivosti preostalih določb.

11.9. Prodajalec zavezujejo prizadevanja za ohranitev točnosti informacij, ki so na spletni strani. Glede na možnost tehničnih napak ali nepopolno navedenih informacij Prodajalec določa, da je lahko fotografija izdelka informativna in okvirna. Zato se lahko dobavljen izdelek od prikazanega razlikuje zaradi sprememb v značilnostih in oblikovanju.

11.10. Lastnosti in cene proizvodov, navedenih na spletni strani, lahko Prodajalec kadarkoli spremeni in lahko vsebujejo tehnične napake. Prodajalec lahko zavrne izvršitev naročila pod naslednjimi pogoji:

- cena brezplačno,

- nerealno nizka cena v primerjavi z drugimi proizvodi iste vrste na tem spletnem mestu.

11.11. Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Prodajalec ne odgovarja za politiko zasebnosti spletnih strani, ki ne delujejo, kot tudi točnost drugih podatkov o njih.

11.12. Z registracijo na spletu, po telefonu ali elektronski pošti kupec soglaša, da bo prevzel naročeno blago in poravnal stroške.

11.13. Prodajalec bo poslal obvestilo o prejemu naročila, odobritvi ali zavezanosti za njegovo izvršitev. To obvestilo kupec prejme po telefonu ali elektronski pošti.

11.14. Prodajalec ima pravico, da ne dostavi dela ali vseh izdelkov ali da ne izvede nekaterih ali vseh storitev glede na lastno presojo, omejenost zalog ali cenovnih sprememb. V vseh primerih mora prodajalec obvesti kupca po elektronski pošti ali telefonu. V tem primeru je odgovornost prodajalca za povračilo denarja, v kolikor je že prejeto plačilo za blago ali storitev.

11.15. Prodajna pogodba na daljavo med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko dobi kupec po elektronski pošti potrdilo prodajalca, da je pripravljen opraviti storitev v skladu s pogodbo in preko dostavljalca dostaviti izdelke na naslov, ki ga sporoči kupec. Ta je seznanjen s cenami, pogoji poslovanja in politiko podjetja.

11.16. Kupoprodajna pogodba, sklenjena med kupcem in prodajalcem, je sestavljen iz splošnih pogojev in informacij, s katerimi se kupec seznani na spletni strani.

11.17. Dostop do strani www.bfashion.com za potrebe registracije pri naročilu je omogočen vsakemu kupcu.

11.18. Prodajalec si pridržuje pravico do omejitve dostopa do spletnega mesta ali njegovih strani kupcem, ki so registrirani, razen če veljavna zakonodaja ne zahteva drugače.

11.19. Kupec ima pravico izraziti mnenje o izdelkih in/ali storitvah Prodajalec ter se povezati z oddelkom "Kontakti" preko naslova na spletni strani ali po telefonu. Objave in sporočila, ki vsebujejo kletvice ali neprimerne besede, bodo odstranjene ali prezrte. Prodajalec ima pravico do obdelave podatkov, pridobljenih od kupca, brez njegove privolitve. Kupec ima pravico do ene registracije in lahko uporablja le en uporabniški račun.

11.20. Uporabnik nima pravice do uporabe računov drugih registriranih uporabnikov ali dovoliti tretji osebi uporabo računa. Prepovedano je odpiranje dodatnih registracijskih računov z namenom zlorabe funkcionalnosti spletne strani ali se predstavljati kot drug uporabnik.

11.21. Komunikacijo s prodajalcem se lahko doseže z neposrednim stikom po telefonu ali preko elektronske pošte, podatki so na voljo v oddelku "Kontakti". Prodajalec ima dovoljenje za obdelavo prejete informacije brez posebne utemeljitve.

11.22. V primeru neobičajno visokega nakupa s strani kupca si Prodajalec pridržuje pravico, da od kupca za potrditev nakupa zahteva ročni vnos kode vrste captcha zaradi zaščite podatkov, objavljenih na spletni strani.

11.23. Bfahion lahko objavlja oglase ali promocijske informacije za izdelke in/ali storitve in/ali določen čas  zagotavlja lastne ali podružnične promocije ter zagotovi informacije o zalogah.

11.24. Cene proizvodov in/ali storitev na spletni strani so dokončne in izražene v eurih (EUR) z vsemi zakonsko določenimi davki in pristojbinami.

11.25. V primeru spletnega plačila ali plačila preko banke  prodajalec ne nosi nobene odgovornosti za morebitne stroške, povezane s pristojbinami, provizijami ali drugimi dodatnimi stroški, ki jih ima kupec in nastanejo med transakcijo, kot tudi ne v primeru, ko se valuta banke, ki je izdala kartico, razlikuje od EUR. Stroške, povezane s temi plačili, krije kupec.

11.26. Vse fotografije, ki so prikazane spletni strani, služijo izključno za lažjo predstavo vrste izdelkov/storitev in niso točni prikazi. Kupec ne more pričakovati nikakršne odgovornosti prodajalca za vse razlike.

11.27. Prodajalec ima pravico do najema podizvajalcev za opravljanje storitev, ki so na voljo na spletni strani, brez predhodnega obvestila ali soglasja kupca.
12. VIŠJA SILA

 

12.1. Nobena stran ne odgovarja za kršitve pogodbenih obveznosti, kadar je vzrok višja sila. Višja sila je nepredvidljiv dogodek zunaj nadzora obeh strani, ki se mu ni mogoče izogniti.

12.2. Če v roku štirinajstih (14) dni po dogodku ne pride do nobene spremembe, lahko katera koli stran obvestiti drugo stran, da prekine pogodbo brez odškodnine za morebitno škodo.

 

13. PRAVICA DO INTELEKTUALNE IN INDUSTRIJSKE LASTNINE

 

13.1. Vsebine, opredeljene v oddelku "Definicije", vključno z logotipi, grafiko ali s črkami, z blagovnimi znamkami, dinamičnimi simboli, besedilom in/ali multimedijskimi vsebinami, objavljenimi na spletni strani, lahko uporablja samo Prodajalec.

13.2. Nič v pogodbi na daljavo, sklenjeni med Prodajalec in kupcem, le-temu ne dovoljuje kopiranja, distribucije, objav, posredovanja tretjim osebam, sprememb na kakršenkoli način katerekoli vsebine, vključno z ne samo vsebino blagovnih znamk, logom multimedijske vsebine na spletnem mestu in opisom proizvoda ali storitve na kakršenkoli način, vendar tudi z uvedbo kakršnihkoli vsebin zunanjih spletnih strani ter odstranitev opozorilnih znakov lastniške Prodajalec vsebine. Kupec ne sme prenašati, prodajati, distribuirati gradiva, kopirati, spreminjati ali objavljati vsebin, razen z izrecnim soglasjem Prodajalec.

13.3. Vsaka vsebina, do katere ima uporabnik dostop ne glede na način dostopa, je predmet uredbe teh pogojev.

13.4. Kupec lahko kopira, prenese in/ali uporablja vsebine izključno za svojo osebno nekomercialno uporabo samo v primerih, kadar to ni v nasprotju z določbami tega poglavja tega dokumenta.

13.5. Kupec ima pravico do uporabe vsebine v komercialne namene le, če je prejel pisno soglasje Prodajalec, vendar le za uporabo dela vsebine, o načinu in obsegu njene uporabe pod jasno določenimi pogoji, v katerih se takšna odobritev dodeli. Vsaka nadaljna ali druga uporaba vsebine se šteje za kršitev tega sporazuma med Bfahion in kupcem, ki s tem krši pravice intelektualne lastnine Prodajalec, kar zahteva prevzem  odgovornosti kupca.

13.6. Kopiranje ali sklicevanje na Prodajalec vsebino ali njene dele ne pomeni soglasja Prodajalec, da kupec lahko uporablja vsebino ali njene dele za lastne namene (razen za osebne potrebe) ne glede na način komunikacije, ki se uporablja.

13.7. Prepovedana je uporaba katerekoli vsebine, razen kadar je to izrecno dovoljeno v splošnih pogojih ali pisno odobreno s strani Prodajalec.

 

Ti pogoji so bili sprejeti s strani administratorja Prodajalec, z nedavno spremembo dne 12.06.2018.