Politika varstva zasebnosti

Bfashion spoštuje individualnost in zasebnost svojih uporabnikov, ter njihovo pravico do zaupnosti in zasebnosti osebnih podatkov. Bfashion se zavezije k varovanju vseh osebnih podatkov, ki jih je uporabnik registriral. Osebni podatki se registrirajo prostovoljno, obdelujejo in shranjujejo v skladu s pravili, ki jih določa zakon. Bfashion kot administrator osebnih podatkov, mora ravnati v skladu z naslednjimi načeli glede  politike varstva zasebnosti.

Bfashion je registriran administraror osebnih podatkov, vpisan je v register Odbora za varstvo osebnih podatkov pod številko 417767. Nadzor dejavnosti, povezane z zbiranjem, obdelovanjem in prenosom osebnih podatkov, opravlja naslednji državni organ:

Odbor za varstvo osebnih podatkov (OVOP)

Naslov: Sofija 1431, bul “ Akad, Ivan Evstratiev Geshov” 15

Tel.: + 359 2 915 35 18

Faks: + 359 2 915 35 25

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Spletna stran: www.cpdp.bg

Bfashion zbira določeno vrsto informacij iz javnega spletnega prostora preko spletne trgovine Bfashion. Informacije se lahko zbirajo neposredno preko potrošnikov, ki so kontaktirali podjetje Bfashion. Ta dokument („Politika zaupnosti“) opisije politiko in postopke za zbiranje in obdelavo podatkov, ki identificirajo posameznega uporabnika in se lahko uporabljajo za stik z njim (poglejte: „Osebni podatki“, „ Osebne informacije“)

Ta pravila o zaupnosti veljajo samo za spletno trgovino Bfashion in jih ni mogoče prenesti na nobeno drugo stran ali storitev, ali drugega administratorja osebnih podatkov.

 

Osebne informacije

Bfashion zbira osebne podatke z namenom, da se odzove na potrebe potrošnika, ki lahko vključujejo: kreiranje profila, obdelovanje naročila, zagotavljanje storitev strankam  zagotavljanje dostopa do določenih funkcij spletne trgovine, naročilo za e-bilten, registracija za dogodke in igre, ki jih Bfashion organizira,  ali pa za sodelovanje v spletnih raziskavah, debatnih skupinah ali forumih o tržnih dejavnostih.

Bfashion od uporabnika spletne trgovine zbira naslednje osebne podatke: ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, osebni interesi. Mogoče vas bomo prosili za dodatne informacije, kot so podatki o  bančnem računu, vendar le z izrecnim dovoljenjem potrošnika, ali pa v primeru, da so te podatki potrebni za opravljanje storitev, ki jih je uporabnik sam izbral. Naš uporabnik bo ostal edini lastnik svojih osebnih podatkov.

Ko uporablja storitve spletne trgovine, se uporabnik v celoti soglaša z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov s strani družbe, in hkrati zagotavlja njihovo točnost in zanesljivost. Potrošnik prav tako izjavlja, da je obveščen o vrstah osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo in namenu, za katerega se uporabljajo, ter o njihovih pravicah glede dostopa, spreminjanja li brisanja osebnih podatkov.


Uporaba osebnih podatkov

Bfashion uporablja osebne podatke uporabnikov za omogočanje registracije osebnega uporabniškega profila na Bfasion, za obravnavo zahtev in povpraševanj, za potrditev naročil, za ponujanje dodatnih izdelkov, storitev in dogodkov. Včasih to lahko vključuje tudi podatke iz drugih podjetij o ustreznih izdelkih in storitvah, za zagotavljanje plačilnih možnosti, za zagotavljanje storitev strankam, za promocijske in marketinške aktivnosti, in na splošno, da bi Bfashion ter Prodajalci, ki jih je le ta dopustil, lahko izpolnili pogodbene obveznosti in zagotovili kakovost blaga in storitev, v skladu s pričakovanji potrošnikov.

Uporabnik ima pravico, da zavrne uporabo osebnih podatkov za komercialne, promocijske in tržne namene. V primeru, da potrošnik ne želi , da se njegovi osebni podatki uporabljajo za komercialne, promocijske in marketinške namene, lahko stopi v stik s podjetjem Bfashion, tako kot je navedeno na spletni strani: http://si.bfashion.com/.

Podjetje Bfashion lahko uporabi pridobljene informacije z namenom vodenja anonimnih statističnih podatkov in analiz. Prav tako se bodo podatki uporabili za izvajanje Splošnih pogojev glede uporabe spletne trgovine, te za pogodbe o nakupoprodaji na daljavo, da bi preprečili kakršno koli  škodo osebam in premoženju.


Uporaba „piškotov“ (cookies) in drugih podobnih tehnologij

Bfashion uporablja „piškotke“ z namenom zbirati nekatere podatke od vseh potrošnikov, vključno z neregistriranimi obiskovalci spletne trgovine Bfashion. Piškoti so serije podatkov, ki jih sistem Bfashion pošilja  potrošnikovem računalniku, in se nato uporabljajo za identifikacijo računalnika, ko se uporabnik ponovno vrne v spletno trgovino.

Piškoti dajejo informacije o uporabi spletne trgovine in podatke o uporabniku, ki se lahko uporabijo za personalizacijo izkušenj potrošnikov, za sledenje modela potrošnikovega prometa.

Na primer, ko se uporabnik vrne nazaj v spletno trgovino, ga piškotki prepoznajo in pozovejo  spletno trgovino k izpolnitvi njegovega uporabniškega imena (brez gesla). Na ta način se omogoči  lažji dostop uporabnika svojem profilu. Piškoti nam prav tako pomagajo, da se spomnimo preteklih aktivnosti uporabnika in ponujajo podobne izdelke in dogodke. Bfashion prav tako uporablja podatke, zbrane od  piškotov za izdelavo statističnih analiz o uporabi  spletne trgovine, kot na primer, koliko časa uporabniki  preživijo v spletni trgovini in katere strani najbolj obiščejo. Ti statistični  podatki ne vključujejo osebnih podatkov.

S privolitvijo uporabe spletne trgovine Bfashion se strinjate tudi z uporabo naših piškotov. V primeru, da uporabnik ne želi prejemati piškotov ob obisku spletne trgovine, ali preko HTML formatnih e-mailov,  uporabnik ima možnost piškotke zavrniti z nastavitvijo brskalnika tako, da le ta uporabnika opozarja pred sprejemom piškotkov, ali pa jih lahko uporanik zavrne takoj, ko vaš brskalnik signalizira njihovo prisotnost.


Varstvo osebnih podatkov

Bfashion zagotavlja popolno varnost podatkov, ki jih uporabniki pošiljajo preko industrijskih standartiziranih fizičnih, elektronskih in upravnih postopkov. Ko je namenu primerno Bfashion uporablja SSL kodiranje, za izboljšanje varnosti prenosa občutljivih podatkov.

Interni podatki so shranjeni v nadzorovanih strežnikih z omejenim dostopom. Podatki se lahko shranjujejo in obdelujejo v lokacijah  ob strogem spoštovanju določila ustreznih uredb, ki veljajo v Republiki Bolgariji in Evropski unuji unijo, ki ureja zasebnost in varstvo osebnih podatkov.

Vsa vprašanja in pritožbe glede varstva osebnih podatkov lahko pošljete na e-naslov, naveden na spletni strani.


Posredovanje  osebnih podatkov tretjim osebam in tretjim strani

Bfashion zagotavlja osebne podatke, ki so na voljo tretjim stranem (registrirane v Bolgariji in drugih državah v Evropski skupnosti) z namenom skleniti pogodbo na daljavo, vključno z dostavo blaga na naslov uporabnika. Prvotno, uporabnik vnaša podatke pri naročanju blaga, in potem jih posredujemo tretjim stranem, vključno z licenco poštnih operaterjev (kurirsko podjetje)v strogo določene postopke za zaupnost. Osebni podatki se ne razkrijejo tretjim osebam, zlasti tistim, ki niso v poslovnem odnosu s podjetjem Bfashion Posredovanje osebnih podatkov trejim strankam je možno le, če se uporabnik  izrecno strinja s tem, ali če je to predvideno v zakonodaji. Razen v primerih, ko se nekateri podatki posredujejo tožilcem, carinskim ali drugim vladnim organom, ali ustreznim organom za boj proti zlorabi in kršitvi zakona. Zakon o varstvu osebnih podatkov obvezuje vsakega administratorja osebnih podatkov, v tej številki Bfashion, da se zbrani osebni podatki razkrijejo pravosodnim organom in drugim organom, da bi preprečili poškodbe ljudi ali njihovega premoženja.

Bfashion ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov uporabnikov, ki razkrivajo rasno ali etničko poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v političnih strankah ali organizaciji, združenj z verskimi, filozofskimi, političnimi ali gospodarskimi cilji, kakor tudi podatke, ki se nanašajo na zdravje, spolno življenje ali človeški genom.

Kot je navedeno zgoraj, Bfashion vzdržuje statistiko o uporabi e-trgovine s pomočjo podatkov, zbranih s pomočjo piškotov.  Ta statistika ne vsebuje osebnih podatkov in jih ni mogoče objaviti in posredovati tretjim osebam.

 

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

V svoji spletni trgovini Bfashion lahko objavi materiale tretjih oseb, z dovoljenjem njihovih lastnikov. Material lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani in omogoča neposreden dostop do sorodnih strani.

Če se uporabnik odloči za obisk katere izmed strani tretje osebe, in klikne na povezavo, bo preusmerjen na ustrezno stran. Dejstvo da Bfashion posreduje povezavo na določeno spletno stran, objavlja banner ali druge reklame, in uporabnikom ponuja priližnost za sodelovanje in posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, ni znak pripadnosti Bfashion določenim tretjim strankam, in se ne sme razlagati kot znam skladnosti s politiko in prakso glede  zaupnosti in varnosti informacij na tej strani.

 

Dostop in popravek osebnih podatkov

Vsak uporabnik ima dostop do svojih osebnih podatkov in  jih lahko popravi, spremeni in izbriše preko svog profila, ko se prijavi v e-trgovini Bfashion. Bfashion bo ohranil podatke uporabnika, kolikor bo potrebno za zagotavljanje storitev kot to zahteva zakon. Po koncu tega roka, bodo uporabniški podatki izbrisani.

 

Spreminjanje politike zaupnosti

Bfashion lahko kadarkoli spremeni politiko zaupnosti. Novo verzijo lahko objavi na tej strani ali na drugi ki bo namesto te strani. Nova različica bo veljavna z dnem objave. Po začetku veljavnosti, se mora datum objave navesti  na dno spletne strani.

Datum uveljavitve: 26. 07. 2015