Politika varstva zasebnosti

Uporaba „piškotov“ (cookies) in drugih podobnih tehnologij

Bfashion uporablja „piškotke“ z namenom zbirati nekatere podatke od vseh potrošnikov, vključno z neregistriranimi obiskovalci spletne trgovine Bfashion. Piškoti so serije podatkov, ki jih sistem Bfashion pošilja  potrošnikovem računalniku, in se nato uporabljajo za identifikacijo računalnika, ko se uporabnik ponovno vrne v spletno trgovino.

Piškoti dajejo informacije o uporabi spletne trgovine in podatke o uporabniku, ki se lahko uporabijo za personalizacijo izkušenj potrošnikov, za sledenje modela potrošnikovega prometa.

Na primer, ko se uporabnik vrne nazaj v spletno trgovino, ga piškotki prepoznajo in pozovejo  spletno trgovino k izpolnitvi njegovega uporabniškega imena (brez gesla). Na ta način se omogoči  lažji dostop uporabnika svojem profilu. Piškoti nam prav tako pomagajo, da se spomnimo preteklih aktivnosti uporabnika in ponujajo podobne izdelke in dogodke. Bfashion prav tako uporablja podatke, zbrane od  piškotov za izdelavo statističnih analiz o uporabi  spletne trgovine, kot na primer, koliko časa uporabniki  preživijo v spletni trgovini in katere strani najbolj obiščejo. Ti statistični  podatki ne vključujejo osebnih podatkov.

S privolitvijo uporabe spletne trgovine Bfashion se strinjate tudi z uporabo naših piškotov. V primeru, da uporabnik ne želi prejemati piškotov ob obisku spletne trgovine, ali preko HTML formatnih e-mailov,  uporabnik ima možnost piškotke zavrniti z nastavitvijo brskalnika tako, da le ta uporabnika opozarja pred sprejemom piškotkov, ali pa jih lahko uporanik zavrne takoj, ko vaš brskalnik signalizira njihovo prisotnost.


Varstvo osebnih podatkov

Bfashion zagotavlja popolno varnost podatkov, ki jih uporabniki pošiljajo preko industrijskih standartiziranih fizičnih, elektronskih in upravnih postopkov. Ko je namenu primerno Bfashion uporablja SSL kodiranje, za izboljšanje varnosti prenosa občutljivih podatkov.

Interni podatki so shranjeni v nadzorovanih strežnikih z omejenim dostopom. Podatki se lahko shranjujejo in obdelujejo v lokacijah  ob strogem spoštovanju določila ustreznih uredb, ki veljajo v Republiki Bolgariji in Evropski unuji unijo, ki ureja zasebnost in varstvo osebnih podatkov.

Vsa vprašanja in pritožbe glede varstva osebnih podatkov lahko pošljete na e-naslov, naveden na spletni strani.


Datum uveljavitve: 11. 06. 2018